Liceul ,,Charles Laugier” are în prezent 19 de clase la nivel postliceal și 10 clase de liceu filiera teoretică (profil real: 4 clase specializarea matematică-informatică, 4 clase specializarea științele naturii și profil uman: două clase specializarea filologie).                    

        Proveniți din medii sociale diferite, elevii sunt preponderent din familii de nivel mediu, dar și din familii cu situație materială deficitară sau familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați în străinătate. Frecvența elevilor a ridicat unele probleme în ciclul superior al liceului și la învățământul postliceal, numărul de absențe fiind destul de mare (în medie, aproximativ 30 absențe nemotivate/elev/an școlar).

       În urma analizei SWOT realizată cu participarea comunității, s-au identificat următoarele cauze care conduc la performanțe școlare scăzute:

• Lipsa motivației pentru învățare;

• Efective mari de elevi la clasă, încât nu se pot aplica metodele centrate pe elev;

• Existența unor lacune mari din ciclurile inferioare, primar și gimnazial, vizând atât cunoștințele teoretice, cât și competențele elevilor;

• Lipsa fondurilor pentru activitățile extrașcolare;

• Elevii nu sunt stimulați prin programe sau măsuri ca să treacă la nivelul de pregătire superioară;

• Elevi care provin din medii sociale marginalizate, din mediul rural-navetiști, din familii dezorganizate( părinți despărțiți, părinți plecați in străinătate, condiții materiale precare);

• Dezinteresul unor părinți față de educația copiilor proprii

• Bariere de comunicare în relația elev-profesor, profesor-părinte

       Prin derularea activităților acestui proiect se completează formarea elevilor prin desfășurarea acestora într-un cadru organizat și dirijat de către cadrele didactice. Prin activitățile de consiliere, elevii ai căror părinți sunt plecați în străinatate sunt ajutați să comunice, să se autocunoască, să-și depășească temerile și nesiguranța.Activitățile extracurriculare propuse permit elevilor să socializeze, să cunoască locuri și situații noi dezvoltându-le abilitatea de a lua și a-și asuma decizii.

Site-ul liceului

Prezentarea proiectului