Proiectul are ca obiective:

- Creșterea ratei medii de promovare a examenului de bacalaureat ca urmare a implicării unui număr de 80 elevi/an în activități pedagogice și de sprijin. 

- Implicarea unui număr de 40 elevi/an în activități de consiliere privind adoptarea unor metode de învățare individuale eficiente și alegerea traseului profesional în vederea creșterii ratei medii de absolvire în anii terminali de la 95,6% la 97%. 

- Atragerea unui număr de 50 elevi/an în activitități extracurriculare axate pe caracterul tehnico-aplicativ al noțiunilor teoretice în vederea creșterii motivației pentru învățătură, până la finalul proiectului. 

- Dotarea de bază cu echipamente, respectiv materiale didactice suplimentare, în vederea îmbunătățirii procesului instructiv-educativ și facilitării accesului elevilor la o gamă mai variată de informații folosind tehnologie de înaltă performanță.