Beneficiari direcți: 80 elevi/an din care 37,5% aparțin grupurilor dezavantajate.

     În fiecare an școlar un număr de 40 elevi ai claselor a XII-a sunt implicați în activități remediale la disciplinelor de bacalaureat.

     Grupul țintă pentru activități remediale IX-XI cuprinde un numar de 10 elevi ai claselor a IX-a care la Evaluarea Națională au obținut note foarte mici la disciplina matematică și un număr de 30 elevi ai claselor a X-a și a XI-a care au avut rezultate slabe la disciplina matematică (corigențe, medii de 5).

     Grupul țintă pentru activitățile extracurriculare cuprinde un numar de 50 elevi din care cu preponderență vor fi elevi din grupurile dezavantajate ( 30 elevi).

    Grupul țintă pentru activități de consiliere este format din 50 de elevi (elevii cuprinși în celelalte grupuri care solicită aceste activități).

     Beneficiari indirecți: personalul didactic al Liceului;  elevii din învățământul liceal și postliceal, beneficiind de rezultatele proiectului prin diseminarea experienței cadrelor didactice și a elevilor direct implicați în proiect; părinții – va crește gradul de satisfacție al părinților, precum și gradul de implicare a acestora în procesul educativ-instructiv;  liceul ca organizație, prin creșterea calității actului educațional; comunitatea locală, prin optimizarea integrării socio-profesionale a absolvenților.