În perioada noiembrie 2018- iunie 2019 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul proiectului în care au fost implicați 89 de beneficiari direcți (dintre care 34 de elevi aparținând grupurilor dejavantajate):

- activități remediale la disciplina Matematică (clasele IX-XII) -9 sedințe clasa a IXa, 9 sedințe clasa a Xa, 14 sedințe clasa a XIa, 16 ședințe clasa a XIIa ;

- activități remediale la disciplina Limba și literatura română (clasa a XII a) -  14 ședințe 

- activități remediale la disciplina Biologie (clasa a XIIa) - 7 ședințe

- activități remediale la disciplina Geografie (clasa a XII a) - 7 ședințe

- activități remediale la disciplina Istorie (clasa a XII a) - 7 ședințe

- activități remediale la disciplina Logică (clasa a XII a) - 7 ședințe

- activități sportive  - 10 sedințe;  

- cerc de informatică - 9 sedințe grupa 1 și 9 ședințe grupa 2

- activități de consiliere - 2 ședințe

- excursie tematică la care au participat 30 de elevi 

            Din discuțiile purtate cu domnii și doamnele profesoare care au desfășurat  activități cu elevii implicați în proiect, s-au desprins următoarele concluzii:

- Au fost prezentate elevilor fișe de documentare vizând temele propuse, au fost efectuate exerciții respectând structura subiectelor de Bacalaureat și au fost aplicate fise de activitate individuală .

- Conținuturile au fost selectate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor, atmosfera de lucru a fost una favorabilă, iar elevii au fost încurajați să pună întrebări.

- S-a evidenţiat interesul acestora pentru aprofundarea cunoştinţelor dobândite.

- La cercul de informatică elevii au fost receptivi, interesați de tema cercului și au participat activ la activități. La fiecare oră de curs s-au pus la dispozitia elevilor fise cu notiunile teoretice discutate dar și fișe de lucru cu exemple și exerciții de consolidare a cunoștințelor. Elevii au creat propriile site-uri/bloguri care au  ca temă pasiunile lor. 

- La activitățile sportive s-au executat cu elevii parcursuri aplicative care sunt o formă superioară de organizare a deprinderilor motrice care se perfecționează prin aplicarea lor în condiții naturale și diversificate .

            În această perioadă elevii participanți la activitățile remediale au beneficiat de masă servită la cantina instituției.

              În luna decembrie 2018, conform Planului de Achizitii si Bugetului proiectului, s-au achizitionat urmatoarele echipamente IT: 7 buc. laptop,  o multifunctională și o tablă magnetică. Aceste echipamente au fost utilizate în cadrul activităților remediale și extracurriculare pe parcursul derulării proiectului. De asemenea, tot în luna decembrie 2018 au fost achiziționate consumabile de papetarie pentru desfășurarea activităților cu elevii.